عنوان مقاله امروز

Construction programme management theory and practice: Contextual and pragmatic approach

می باشد که نویسندگان آن

Zayyana Shehu و Akintola Akintoye

می باشد. این مقاله در سال ۲۰۰۹نوشته شده است. 

برای دیدن چکیده این مقاله و نیز درخواست خرید ترجمه آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اسفند 1388ساعت 0:38  توسط علی  | 

عنوان مقاله امروز

Analyzing project management research: Perspectives from top management journals
 
می باشد که نویسندگان آن

Young Hoon Kwakو Frank T. Anbari

می باشد. این مقاله در سال ۲۰۰۹نوشته شده است. 

برای دیدن چکیده این مقاله و نیز درخواست خرید ترجمه آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی ام بهمن 1388ساعت 12:30  توسط علی  | 

عنوان مقاله امروز

Important considerations in using statistical procedures to control for nuisance variables in non-experimental studies

می باشد که نویسنده آن

James A. Breaugh

می باشد. این مقاله در سال ۲۰۰۸ نوشته شده است. 

برای دیدن چکیده این مقاله و نیز درخواست خرید ترجمه آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 12:27  توسط علی  | 

عنوان مقاله امروز

Rater source factors represent important subcomponents of the criterion construct space, not rater bias

می باشد که نویسندگان آن

Charles E. Lance , Brian J. Hoffman, William A. Gentry and Lisa E. Baranik

می باشند. این مقاله در سال ۲۰۰۸ نوشته شده است. 

برای دیدن چکیده این مقاله و نیز درخواست خرید ترجمه آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1388ساعت 12:24  توسط علی  | 

عنوان مقاله امروز

Rater source factors represent important subcomponents of the criterion construct space, not rater bias

می باشد که نویسندگان آن

Charles E. Lance , Brian J. Hoffman, William A. Gentry and Lisa E. Baranik

می باشند. این مقاله در سال ۲۰۰۸ نوشته شده است. 

برای دیدن چکیده این مقاله و نیز درخواست خرید ترجمه آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387ساعت 12:23  توسط علی  |